lavka.pl | konsultacje, porady i terapie

konsultacje, porady i terapie psychologiczne, porady dietetyczne

jesteś tutaj: strona głównarehabilitacja neuropsychologicznawypadki komunikacyjne

rehabilitacja neuropsychologiczna

wypadki komunikacyjne

Wypadki komunikacyjne są najczęstszą przyczyną powstawania zaburzeń neurobehawioralnych. Ich konsekwencje bezpośrednio dotyczą urazu lub też są reakcją emocjonalną na zaistniałą sytuację w postaci utraty obrazu samego siebie.

W wyniku wypadku pogarsza się najczęściej jakość życia i satysfakcja człowieka. Osoby poszkodowane cierpią na zaburzenia procesów poznawczych, głównie uwagi i pamięci (szczególnie autobiograficznej). Obserwuje się problem z odtwarzaniem faktów, świadome omijanie elementów zapomnianych, zastępowanie faktów zapomnianych, konfabulacje. Innymi skutkami urazów neurobehawioralnych są zaburzenia funkcji wykonawczych (np. w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego, załatwianiu spraw urzędowych itp.), zaburzenia neuropsychiatryczne (np. labilność emocjonalna, PTSD, psychoza pourazowa). Deficyty funkcji wykonawczych i pamięci autobiograficznej są ważnym czynnikiem utraty więzi z osobami bliskimi.

Terapia osoby będącej uczestnikiem wypadku przebiega dwutorowo. Jest to rehabilitacja ruchowa, mająca na celu przywrócenie optymalnej sprawności fizycznej. Drugim elementem w rehabilitacji jest rekonstrukcja stanu psychicznego z przed wypadku. Jako przykład niech posłuży studium przypadku 19-letniej dziewczyny, CHT, 41 dni śpiączki, po przebudzeniu.
Objawy po przebudzeniu:
- lekki niedowład prawostronny,
- niezbyt głęboka afazja motoryczna,
- zaburzenia pragmatyki,
- pomijanie stronne typu allocentrycznego,
- zaburzenia funkcji wykonawczych,

6-cio miesięczna rehabilitacji spowodowała, że pacjentka:
- poprawiła sprawność ruchową,
- porozumiewała się bez trudności,
- pojawiła się u niej depresja pourazowa,
- nie wykazywała chęci wykonania czynności życia codziennego,
- miała znaczne zaburzenia pamięci autobiograficznej,
- wypierała z rzeczywistości wydarzenia i osoby, w tym najbliższych,
- konfabulowała i robiła pomyłki.
Dalszym skutkiem urazu było pogorszenie się stanu psychicznego pacjentki oraz jakości życia.

Centrum oferuje pomoc i wsparcie psychologiczne i fizjoterapeutyczne osobom bezpośrednio biorącym udział w wypadku jak i rodzinom osób poszkodowanych.

serwis