lavka.pl | konsultacje, porady i terapie

konsultacje, porady i terapie psychologiczne, porady dietetyczne

jesteś tutaj: strona głównarehabilitacja neuropsychologicznausprawnienie poszczególnych funkcji psychicznych osób zdrowych

rehabilitacja neuropsychologiczna

usprawnienie poszczególnych funkcji psychicznych osób zdrowych

Żeby cokolwiek robić efektywnie trzeba najpierw poznać swoje mocne i słabe strony. Warto też zwrócić uwagę na to, co nas motywuje do pracy, a co zniechęca. Od dawna wiadomo, że ludzie wykorzystują możliwości mózgu w niewielkim zakresie. Nawet, jeśli sceptycznie podchodzimy do stosowania technik usprawniających procesy poznawcze faktem jest, że ich znajomość i umiejętność skutecznego zastosowania może nam pomóc w codziennych zajęciach.

Klinicyści zauważyli, że poziom motywacji może wpływać na prędkość i jakość wykonywania czynności. Rozpoznanie naszego poziomu motywacji przed przystąpieniem do zadania jest niezwykle ważne dla jego dalszego przebiegu. Wykres zależności pomiędzy wzbudzeniem a poziomem wykonania ma postać odwróconej litery U (Prawo Yerkesa – Dodsona). Jeśli wiemy, przy jakim poziomie pobudzenia pracujemy optymalnie możemy być pewni, że w pełni wykorzystujemy swój potencjał.

Zapamiętywanie dat, numerów telefonów, definicji, obrazów, ludzi odbywa się automatycznie, czyli tak jak najczęściej nauczyliśmy się w szkole. Podobnie z uczeniem się nowych rzeczy. Każdy ma swój określony styl uczenia się, co oznacza, że różnie odbieramy informacje i sytuacje. Jednak czy wykorzystujemy do tego wszystkie dostępne nam środki i zmysły? Zapamiętywanie materiału zajmuje przeciętnemu człowiekowi do 90% czasu poświęconego na naukę. Większość z nas uważa, że ma słabą pamięć i wiąże to z brakami w swoich zdolnościach poznawczych. Okazuje się jednak, że nasz mózg rejestruje wszystkie informacje, a problem sprowadza się do umiejętności przypominania sobie, którą to umiejętność przy znajomości odpowiednich technik można wyćwiczyć.

Jedną z bardziej niedocenianych kompetencji naszego mózgu jest wyobraźnia. Wykorzystywanie wyobraźni w codziennym życiu przynosi znaczącą poprawę wykonywanych czynności. Wyobrażenia, które tworzymy o sobie samych wpływają na to, jak myślimy, zachowujemy się i czujemy. Stosując odpowiednie techniki wizualizacyjne można wpłynąć na swoje samopoczucie, a w dłuższej perspektywie czerpać większą satysfakcję z życia.

Oprócz dobrej pamięci w życiu przydaje się także umiejętność wyznaczania celów. Każde zadanie, aby mogło być dobrze wykonane powinno być wcześniej zaplanowane. Plan jest swojego rodzaju mapą, która wskaże drogę do osiągnięcia celu. Tworząc plan, powstaje wizja tego, co chcemy osiągnąć. Bez planu jesteśmy rzuceni na pastwę losu. Zgodnie z powiedzeniem:, “jeśli nie wiesz, dokąd idziesz, dojdziesz, gdzie indziej”.

Mniej lub bardziej świadomie stosujemy w naszym życiu strategie radzenia sobie z określaniem i realizacją zadań. Umiejętność planowania celów długoterminowych i ich skutecznego osiągania jest sztuką, którą można wykorzystać w swoim życiu do realizacji prostych czynności, ale też i marzeń.

Terapeuci w Centrum prowadzą konsultacje z zakresu usprawnienia procesów pamięciowych, koncentracji, określania osobistego poziomu motywacji, stylu uczenia się i przypominania. W pracy korzystają ze znajomości zagadnień motywacji, technik pamięciowych, wizualizacji i określania celów krótko i długoterminowych.

serwis