lavka.pl | konsultacje, porady i terapie

konsultacje, porady i terapie psychologiczne, porady dietetyczne

jesteś tutaj: strona głównaterapia systemowa rodzin, problemy pokolenioweprofilaktyka uzależnień

terapia systemowa rodzin, problemy pokoleniowe

profilaktyka uzależnień

Uzależnienie polega na przyjęciu niewłaściwej strategii radzenia sobie z problemami.

Wiele osób nadużywających alkoholu lub narkotyków wykorzystuje je jako antidotum na stres lub napięcie. Niektórzy traktują to jako jedną z rozrywek wypełniających czas wolny lub ucieczkę przed niechcianymi emocjami. Niebezpieczeństwo uzależnienia związane jest z tym, że jest ono wzmacniane przez szkodliwe oddziaływanie panującej mody lub w grupy społecznej, do której należy osoba zagrożona.

Skuteczna profilaktyka musi pociągać za sobą wsparcie otoczenia, a więc mieć charakter systemowy. Działania profilaktyczne rozpoczynają się od rodziny, zaś kończą na wyspecjalizowanych instytucjach leczniczych, pomocowych i terapeutycznych. Niebagatelną rolę odgrywa też szkoła, w której młoda osoba spędza większą część swojej dziennej aktywności. Bez pozytywnego wzmocnienia preferowanych zachowań człowiekowi jest niezwykle trudno wykształcić w sobie odpowiedni system obronny wobec pokus oraz nie ulegać środowisku lub grupie, pod której wpływem się znajduje.

Stosowanie kar lub zabiegów prohibicyjnych nie jest metodą skuteczną w przeciwdziałaniu powstawania uzależnień. Terapia, której podstawę stanowi przekonanie, iż należy wyeliminować pierwotne przyczyny stanowiące podłoże uzależnienia, też nie może wykazać się wystarczającą efektywnością, gdyż wykształcony nałóg jest tak silny, że niełatwo go wyeliminować w sposób trwały. Skuteczne może być skorzystanie z leczenia opartego na mechanizmach warunkowania. Zamiana złego nawyku na pozytywny jest dobra, jeśli chodzi o symptomy natomiast w niewielkim stopniu oddziałuje na pierwotne przyczyny uzależnienia. Jednak najważniejszą kwestią w profilaktyce uzależnień jest przyjęcie odpowiednich postaw wychowawczych i dostrzeżenie związku między sposobami postępowania, a podatnością na uzależnienia.

Jako opiekunowie jesteśmy zobowiązani do przyjęcia szczególnej odpowiedzialności za swoich wychowanków. Żeby ich uchronić najpierw sami musimy zrozumieć, na czym polega istota uzależnienia i jak się przed nim obronić. Jest to możliwe tyko dzięki własnej edukacji oraz szukaniu pomocy u specjalistów dysponujących odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem.

W terapii rodzin specjalista może pomóc w zidentyfikowaniu dysfunkcyjnych obszarów przyczyniających się do powstania uzależnień. Zmienić dysfunkcyjne postawy w rodzinie oraz wskazać te elementy zachowania, które nie są konstruktywne.

Centrum oferuje konsultacje diagnostyczne w zakresie profilaktyki uzależnień. Oferuje wsparcie i pomoc dla rodzin i osób zagrożonych problemem uzależnienia.

serwis