lavka.pl | konsultacje, porady i terapie

konsultacje, porady i terapie psychologiczne, porady dietetyczne

jesteś tutaj: strona głównaporadnia-dietetycznaosteoporoza

poradnia dietetyczna

osteoporoza

Osteoporoza, jest to metaboliczna układowa choroba kości, charakteryzująca się niską masą kostną w jednostce objętości, skutkująca uszkodzeniami w mikroarchitekturze, a w konsekwencji - mniejszą wytrzymałością kości.

Diagnostyka osteoporozy obejmuje ocenę aktualnej gęstości mineralnej (BMD - Bone Mineral Density) - densytometrię. Choroba charakteryzuje się zanikiem masy kostnej zarówno zbitej, jak i gąbczastej przy zachowanych proporcjach pomiędzy osteoidem i kością zmineralizowaną. Ubytek masy kostnej powoduje osłabienie wytrzymałości szkieletu, co sprzyja powstawaniu złamań patologicznych (zwłaszcza szyjki kości udowej, kręgosłupa, dalszej nasady kości promieniowej). Około 90% masy kostnej formuje się do 20 roku życia, pozostałe 10% do 35 roku życia, osiągając masę szczytową (peak bone mass).

Od 35-40 roku życia następuje już ciągły ubytek tkanki kostnej, który jest wynikiem obniżania gęstości kości. Początkowo obniżanie masy kostnej jest dość wolne, wynosi około 1% rocznie, w wieku starszym, szczególnie u kobiet po menopauzie trwa przyspieszony ubytek masy kostnej, sięgający 4-8% rocznie.

Wyróżnia się osteoporozę pierwotną (następującą na skutek przewagi procesów kościogubienia nad procesami kościotworzenia) i wtórną (powodowaną innymi schorzeniami. Ten typ stanowi jedynie około 5% przypadków osteoporozy).

Zwyczaje żywieniowe mają ogromne znaczenie w prewencji i leczeniu schorzenia. Dużą rolę odgrywa nie tylko podaż pewnych składników odżywczych, wpływających na mineralizację kości, ale również stopień zakwaszenia organizmu, determinowany przez dietę.

W Poradni dietetycznej Centrum P. Karpova otrzymają Państwo porady dotyczące modyfikacji, jakim powinien ulec sposób żywienia osób z osteoporozą, aby poprawić parametry tkani kostnej i zminimalizować ryzyko złamań kości.


Bibliografia:

  1. Szulc P et al.: Serum undercarboxylated osteocalcin is a marker of the risk of hip fracture in elderly women. J Clin Invest 1993; 4: 1769-74.
  2. Justyna Kosińska1, Katarzyna Billing-Marczak, Marcin Krotkiewski, Nowopoznana rola witaminy K w patogenezie chorób cywilizacyjnych, Medycyna Rodzinna 2/2008, s. 48-60
  3. Czerwiński E: Zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej, Podstawy chirurgii, Medycyna Praktyczna, Kraków 2004; 77- 82
serwis