lavka.pl | konsultacje, porady i terapie

konsultacje, porady i terapie psychologiczne, porady dietetyczne

jesteś tutaj: strona głównaporadnia-dietetycznaniedokrwistość, niedożywienie

poradnia dietetyczna

niedokrwistość

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia oznacza stan, w którym dochodzi do obniżenia stężenia hemoglobiny we krwi poniżej normy, charakterystycznej dla osób w poszczególnych grupach wiekowych, co skutkuje obniżeniem zdolności erytrocytów (czerwonych krwinek) do transportu tlenu do tkanek organizmu. Niedokrwistość jest niezwykle rozpowszechnionym problemem, gdyż szacuje się, że dotyczy 25% ludzi na całym świecie. Najbardziej narażone na skutki niedokrwistości są dzieci, kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz osoby starsze.
Objawy niedokrwistości nie są specyficzne i obejmują:

  - osłabienie
  - bladość powłok skórnych
  - szybkie męczenie się
  - senność
  - zaburzenia uwagi i koncentracji
  - przyspieszona praca serca (nawet w czasie spoczynku)

Klasyfikacja niedokrwistości:

  - mikrocytarna (małe erytrocyty)
  - megaloblastyczna (erytrocyty bardzo duże)
  - makrocytarna (erytrocyty dużej wielkości)

Niedokrwistość może wynikać z toczących się w organizmie chorób bądź z niedoborowej podaży wielu witamin i składników odżywczych lub zaburzeń ich wchłaniania.

niedożywienie

To schorzenie, które rozwija się, gdy ustrój nie jest zaopatrywany w odpowiednią ilość składników odżywczych, niezbędnych do utrzymania zdrowia tkanek oraz czynności organów i narządów. Niedożywienie może być spowodowane:

  - niedostatecznym spożyciem
  - zwiększonym zapotrzebowaniem
  - stratami - biegunka, niewydolność nerek, wymioty
  - chorobami przewlekłymi
  - uzależnieniami

Niedożywienie występuje, gdy ogólna podaż składników odżywczych jest zbyt mała (niedożywienie ilościowe) bądź brakuje w diecie konkretnych składników, mimo ogólnie odpowiedniej bądź nawet nadmiernej podaży energii (niedożywienie jakościowe). Oznacza to, że nawet osoba otyła może być niedożywiona pod względem jakościowym (co się bardzo często zdarza). Najważniejszym elementem leczenia niedożywienia jest wdrożenie diety, wyrównującej niedobory pokarmowe i zapobiegającej powikłaniom związanym z długotrwałym stosowaniem żywienia niedoborowego.

W Centrum P. Karpova oferujemy porady żywieniowe dla osób z niedokrwistością oraz niedożywieniem.


Bibliografia:

 1. 1. Praktyczny podręcznik dietetyki, redaktor naukowy prof. dr hab. Mirosław Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia, 2010
serwis