lavka.pl | konsultacje, porady i terapie

konsultacje, porady i terapie psychologiczne, porady dietetyczne

jesteś tutaj: strona głównapsychodrama, związki i relacje partnerskie brak zrozumienia - zamiana ról podstawową techniką

psychodrama, związki i relacje partnerskie

brak zrozumienia - zamiana ról podstawową techniką

Psychodrama jest metodą terapii opartej na ruchu rozwiniętą przez wiedeńskiego psychiatrę J.L.Moreno (Karp i wspól,1998). Nacisk położony jest na uzewnętrznianie emocji, które do tej pory były blokowane. Pozwala lepiej zrozumieć siebie i innych poprzez odgrywanie scen z życia, fantazji i snów (Romance,2003). Psychodrama jest formą terapii skierowaną głównie do grup, ale także do terapii indywidualnej, rodzin, a także terapii par i małżeństw.

Czynnikiem leczącym w psychodramie jest spontaniczne odgrywanie ról, które wywołuje emocjonalną ekspresję zablokowanych emocji i potrzeb. Pacjenci improwizują wykorzystując słowa, ruchy ciała, gesty. Dzięki odgrywanym scenkom ujawniają się konflikty emocjonalne, co umożliwia ich uwolnienie oraz korekcję. Informacje zwrotne otrzymane od grupy lub terapeuty pozwalają na wzmocnienie nowych sposobów zachowania.

W zdrowych relacjach więzi uczuciowe między ludźmi mają także spontaniczny charakter, cechuje je wzajemny stosunek, zrozumienie i kierowanie się dobrem drugiej osoby. Wytworzenie takich relacji umożliwia przezwyciężanie drobnych nieporozumień, konfliktów, ale także głębszych kryzysów zarówno indywidualnych jak i relacji. Relacja oparta na swobodnej wymianie myśli i uczuć rozwija człowieka emocjonalnie i umożliwia mu pewniejsze osadzenie w kontakcie z innymi ludźmi. Zaspokaja podstawowe potrzeby człowieka: potrzebę miłości, przynależności, uznania, szacunku, gwarantuje poczucie bezpieczeństwa.

Niestety we współczesnym świecie często spotykamy sytuacje, w których relacje partnerskie, wzajemne zrozumienie i spontaniczność ulegają zatraceniu, zaburzeniu lub patologii. Obija się to na zdrowiu nie tylko nas samych, ale także naszego najbliższego otoczenia. Szczególnie narażone na niebezpieczeństwo „skażenia” relacji dzieci. Dlatego tak ważna jest umiejętność rozwiązywania konfliktów i umiejętność dostrzegania perspektywy drugiej strony.

Psychodrama kładzie nacisk na spontaniczne wyrażanie swoich emocji, kreatywne rozwiązanie konfliktu. Jedną z podstawowych technik wykorzystywanych w psychodramie par jest tak zwana zamiana ról. Partnerzy na czas odgrywania scenki zamieniają się miejscami. Przejmują swoje role w bezpiecznej sytuacji terapeutycznej. Technika ta różni się od zwykłego naśladowania zachowań i gestów innej osoby tym, że zachodzi pod okiem terapeuty, który następnie dokonuje analizy i wskazuje te punkty, które dotychczas mogły być przyczyną nieporozumień.

Celem zmiany ról i odegrania roli partnera jest ułatwienie zrozumienia punktu widzenia drugiej strony. Żona gra rolę męża, mąż rolę żony. Matka gra rolę córki, a córka odgrywa rolę matki. Syn stara się zrozumieć swojego ojca itp. W scence może brać udział koterapeuta, który wciela się w rolę jednej z kluczowych postaci z życia pacjenta, a następnie zamienia się rolami. Technika zamiany ról pozwala partnerom i terapeucie na wskazanie mocnych stron, które każdy z partnerów wnosi do relacji oraz mocnych stron samej relacji. Pokazuje także te elementy relacji, które wymagają dopracowania. Metoda jest też skuteczna do rozwinięcia u partnerów nowych form komunikacji, dzięki czemu konfliktowe dotychczas wzorce zachowania mogą być zastąpione bardziej funkcjonalnymi.

Zrozumienie intencji drugiej strony, otwarcie się na jej doznania i sposób patrzenia jest jedną z trudniejszych umiejętności do opanowania. Dlatego w Centrum pracujemy nad rozwiązaniem problemu po przez rozpatrzenie go z różnych perspektyw. Także pomocne są tu techniki zaczerpnięte z psychodramy. Konsultacje mogą pomóc Państwu w opanowaniu umiejętności lepszej komunikacji i wyrażania własnych potrzeb oraz dostrzeżeniu potrzeb ważnych dla Państwa osób.Bibliografia:
1. Karp M, Holmes P., Tauvon K.(1998). The Handbook of Psychodrama. Wydawnictwo Routledge.

2. Malchiodi C.A., McNiff S.(2006). Expressive Therapies. Wydawnictwo Guilford Press

3. Romance L.J.(2003). It takes two: Psychodramatic Techniques With Straight and Gay Couples: in Gershoni J.(2003): Psychodrama in the 21st Century. Wydawnictwo: Springer Publishing Company.

serwis